Hướng dẫn sử dụng trang VietCashBack


Bước 1: Truy cập vào Vietcashback.com, Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có tài khoản tại Vietcashback

Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 1

Bước 2: Tìm kiếm cửa hàng (store) cần mua sắm rồi chọn cửa hàng mua sắm

Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 2

Bước 3: Đến cửa hàng và bắt đầu mua sắm để nhận Cashback

Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 3
Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 3
Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 3

Bước 4: Tại cửa hàng, tiến hành mua sắm và thanh toán như bình thường

Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 4

Bước 5: Sau khi đặt hàng 1 -2 giờ, tối đa 72 giờ, đơn hàng sẽ được ghi nhận vào tài khoản Vietcashback và có email thông báo. Kiểm tra đơn hàng của bạn trong phần "Thông tin hoàn tiền"

Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 5
Hướng dẫn sử dụng Vietcashback bước 5