Hoàn tiền tới 4%

... Tới cửa hàng

Hoàn tiền tới 4%

Vé rẻ bay ngay - Ưu đãi hấp dẫn

Thời gian hết hạn: 30/09/2018

Đến cửa hàng

Vé rẻ bay ngay - Ưu đãi hấp dẫn
Hoàn tiền tới 4%

JCB30GO Lấy mã

5 bước đơn giản nhận ưu đãi trong 5 phút! Chọn điểm đến, thời gian và phòng khách sạn ưng ý trên Vntrip.vn, sau đó bấm Đặt phòng. Điền Thông tin đặt phòng của bạn và bấm Tiếp theo. Lựa chọn thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế, sau đó chọn Cổng thanh toán 123Pay. Bấm Tiếp theo. Tại bước Xác nhận thông tin đặt phòng, nhập mã JCB30GO tại ô “Mã giảm giá”. Tiếp tục để hoàn tất đơn phòng của bạn. Tại Cổng thanh toán 123Pay, điền thông tin Thẻ thanh toán quốc tế JCB của bạn và hoàn tất đặt phòng.
Hoàn tiền tới 4%

Săn khuyến mại - Không giới hạn

Thời gian hết hạn: 30/09/2018

Đến cửa hàng

Thế giới ưu đãi từ VNTRIP và Đối tác
Hoàn tiền tới 4%

JCB30GO Lấy mã

5 bước đơn giản nhận ưu đãi trong 5 phút! Chọn điểm đến, thời gian và phòng khách sạn ưng ý trên Vntrip.vn, sau đó bấm Đặt phòng. Điền Thông tin đặt phòng của bạn và bấm Tiếp theo. Lựa chọn thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế, sau đó chọn Cổng thanh toán 123Pay. Bấm Tiếp theo. Tại bước Xác nhận thông tin đặt phòng, nhập mã JCB30GO tại ô “Mã giảm giá”. Tiếp tục để hoàn tất đơn phòng của bạn. Tại Cổng thanh toán 123Pay, điền thông tin Thẻ thanh toán quốc tế JCB của bạn và hoàn tất đặt phòng.
Hoàn tiền tới 4%

Vé rẻ bay ngay - Ưu đãi hấp dẫn

Thời gian hết hạn: 30/09/2018

Đến cửa hàng

Vé rẻ bay ngay - Ưu đãi hấp dẫn
Hoàn tiền tới 4%

Săn khuyến mại - Không giới hạn

Thời gian hết hạn: 30/09/2018

Đến cửa hàng

Thế giới ưu đãi từ VNTRIP và Đối tác