Hoàn tiền tới 3.5%

... Tới cửa hàng

Hoàn tiền tới 3.5%

Đến cửa hàng

Ưu đãi giảm 100.000 vnd cho hóa đơn từ 800.000 vnd trở lên khi mua sắm tại Leflair - Mã khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần - Nhập mã: MYTOUR100 trước bước thanh toán cuối cùng tại Leflair - Thời gian chương trình: 30/10/2018 - 31/12/2018
Hoàn tiền tới 3.5%

Đến cửa hàng

Ưu đãi giảm 100.000 vnd cho hóa đơn từ 800.000 vnd trở lên khi mua sắm tại Leflair - Mã khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần - Nhập mã: MYTOUR100 trước bước thanh toán cuối cùng tại Leflair - Thời gian chương trình: 30/10/2018 - 31/12/2018