Hoàn tiền tới 6.9%

... Tới cửa hàng

Hoàn tiền tới 6.9%

Giáng sinh an lành - Dành tặng yêu thương

Thời gian hết hạn: 24/12/2018

Đến cửa hàng

Các sản phẩm trang trí Giáng sinh chỉ từ 40K
Hoàn tiền tới 6.9%
CHƯƠNG TRÌNH CASHBACK 8% CHO CHỦ THẺ HSBC CÓ SỬ DỤNG THẺ VISA CASHBACK - Chương trình được áp dụng từ 7/9 đến 31/12/2018 Chương trình được áp dụng cho mọi giá trị đơn hàng và được áp dụng luôn cho ngày hội thành viên. Và chương trình này chỉ dành riêng cho khách hàng có sử dụng thẻ HSBC Visa Cashback.
Hoàn tiền tới 6.9%

Giáng sinh an lành - Dành tặng yêu thương

Thời gian hết hạn: 24/12/2018

Đến cửa hàng

Các sản phẩm trang trí Giáng sinh chỉ từ 40K
Hoàn tiền tới 6.9%
CHƯƠNG TRÌNH CASHBACK 8% CHO CHỦ THẺ HSBC CÓ SỬ DỤNG THẺ VISA CASHBACK - Chương trình được áp dụng từ 7/9 đến 31/12/2018 Chương trình được áp dụng cho mọi giá trị đơn hàng và được áp dụng luôn cho ngày hội thành viên. Và chương trình này chỉ dành riêng cho khách hàng có sử dụng thẻ HSBC Visa Cashback.